Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
प्रकाश थापा मगर लेखा अधिकृत लेखा शाखा 9856047636
जीवन थापा इन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9841745919
दीपेन्द्र पन्डित सूचना अधिकारी प्रशासन शाखा pumpgddipendra@gmail.com 9843031094
दीपेन्द्र पौडेल अन्तरिक लेखा परिक्षक आ ले प शाखा deepenbhagirathi@gmail.com 9841155035
नारायण जोशी सव.इन्जिनियर नक्सापास उपसाखा 9846074734
युबराज सुबेदी खरिदार राजश्व शाखा yubaraj.subedi94@gmail.com 9845668464