FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
दिवाकर पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुन्दरबजार नगरपालिका paudel.dbk@gmail.com ९८५६०१०१११
ठाकुर जी तिवारी उप सचिव सामाजिक विकास शाखा tiwaritj@gmail.com ९८५६०३६५५१
नरेन्द्रराज घिमिरे लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन ९८५६०४७६३६
परमेश्वोर पिया ज.स्वा. अधिकृत स्वास्थ्य शाखा parmeshpiya@gmail.com 984674326
सुरेश प्रसाद अधिकारी अधिकृत छैटौ कृषि शाखा ९८४६१०८५०३
विवेक कुमार पण्डित अधिकृत छैटौ प्रशासन शाखा प्रमुख bibek06@gmail.com 9851209083
ऋषि राम पौडेल अधिकृत छैटौ योजना शाखा प्रमुख suchanaadhikari@sundarbazarmun.gov.np 9856008140
निर्मला पाैडेल महिला विकास निरक्षक महिला विकास शाखा ९८४६१८०१३०
निर्मल अधिकारी सि.अ.हे.व.अ स्वास्थ्य शाखा ९८४६१२६१३५
पर्जुन सापकोटा रोजगार संयोजक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम parjun01@gmail.com 9841380375
रघुनाथ अधिकारी अधिकृत छैटौ कृषि विकास शाखा
लोक राज कोइराला अधिकृत छैटौ पशु सेवा शाखा
बिदुर सुवेदी इन्जिनियर प्रविधिक शाखा bidur.subedi66@gmail.com 9843581393
सुजन मिश्र सूचना प्रबिधि अधिकृत ito.sundarbazarmun@gmail.com ९८४९३२००३०
सुरेन्द्र पोखरेल लेखापाल लेखा शाखा pokharel.surendra13@gmail.com ९८४६२६००७५
बिकास सेढाई सव.इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८४३२९३५५९
राजिब घिमिरे ना.सु प्रशासन शाखा ghimirerajib@gmail.com 9869130136
गीता मिजार ना.सु स्टोर शाखा smriti88rupse@gmail.com 9847702188
किशोर यादब सव. ओभरसियर प्राविधिक शाखा kishorrajyadav33@gmail.com ९८६८९०४५९३
सन्दिप श्रेष्ठ सव. ओभरसियर प्राविधिक शाखा ९८६६६३९२४५
शिव श्रेष्ठ ना.सु वडा सचिव ३,४ 9860687578
सन्देश सापकोटा अमिन प्राविधिक शाखा sandeshsapkota.ss@gmail.com ९८४६२८५२९८
अमृता पुन ना.सु सामाजिक सुरक्षा pun.amrita@gmail.com 9846524307
भागवत कुमार पण्डित वडा सचिव वडा नं ६ ९८५६०४६४५५
हरि प्रसाद कुमाल खरिदार ९८४६१२०९७०
प्रमिला श्रेष्ठ वडा सचिव वडा नं ८ ९८४६१२०७२१
दिल बहादुर तामाङ खरिदार ९८५६०४५४९९
नारायण जोशी सव.इन्जिनियर नक्सापास उपसाखा ९८४६०७४७३४
योगेश्वोर चौधरी वडा सचिव वडा नं ११ र ७ ९८६५३४६३६२
सिताराम प्रसाद साह वडा सचिव वडा नं १ ९८११२०२८८८
मनहरी सोती सा.प ९८४६८४७८१३
रामेश्वोर सेढाई सि.अ.हे.व.अ स्वास्थ्य शाखा ९८५६०४६३५०
शत्रुधन प्रसाद शाह वडा सचिव वडा नं २ spshah571167@gmail.com ९८४३५७११६७
पित कुमारी पौडेल वडा सचिव वडा नं ५ ९८४६२७८४१८
बिष्णु गौली सव.इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८४६८४७८७८
सुनिल कुमार झा कविराज निरीक्षक आयुर्वेद शाखा ९८४५१३४९३९